Svenskt seminarium: Internationellt samarbete kring klimatgasutsläpp i industrin

Tid: Torsdag 20 februari, kl 10-16
Plats: Energimyndighetens lokaler, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Länk till programmet som pdf

10.00

Thore Berntsson, CIT Industriell Energi:
Bakgrund, syfte och resultaten från internationella workshopen i Wien

Hanna Tornevall, VD CIT Industriell Energi:
Kommunikation och information IETS TCP

Lisa Lundmark, Internationell koordinator, Energimyndigheten:
Innovationssatsningar i industrin inom EU

11.10

Lars J Nilsson, Professor, LTH:
Strategier och styrning för nollutsläpp, reflektioner efter Wien

Filip Johnsson, Professor, Chalmers:
Koldioxidinfångning och lagring (CCS) i Sverige – utmaningar, möjligheter och behov av samarbeten

12.00

Lunch (ingår)

13.00

Anders Fröberg, Director Manufacturing Excellence, Borealis:
Hur arbetar industrin? Möjligheter och behov – exemplet Borealis

Sofia Avdeitchikova, Senior analytiker, Oxfordresearch:
Finansiella aktörers förutsättningar, hinder och möjligheter att bidra till klimatomställningen

13.50

Kersti Karltorp, Forskare, RISE:
Behov av samarbete stat och näringsliv för att radikalt minska utsläppen i processindustrin

Mattias Goldmann, Hållbarhetsschef, Sweco:
Sverige som föregångsland – hur systematiseras det och vad ger det?

14.40

Kaffe

15.00

Diskussion

16.00

Seminariet avslutas